Internaat Edegem

logo_Internaat-Sportinternaat_daVinci
image001

documenten

Internaatreglement da Vinci 2023-2024

Tips voor een aangenaam en vlot verblijf in ons internaat

Kennisname leefregels internaat da Vinci schooljaar 2023-2024

Inschrijvingsfiche internaat da Vinci schooljaar 2023-2024

Betalingscontract internaat da Vinci schooljaar 2023-2024

Medische fiche internaat da Vinci schooljaar 2023-2024

Document innemen en toedienen medicatie ouders (schooljaar 2023-2024)

Toestemming privacywetgeving en gebruik beeldmateriaal (schooljaar 2023-2024)

Verklaring van akkoord met het internaatreglement en PPGO! (schooljaar 2023-2024)