Internaat Edegem

logo_Internaat-Sportinternaat_daVinci
image001

documenten

Internaat reglement 2022-2023

Tips voor een aangenaam en vlot verblijf in ons internaat

Kennisname afspraken en leefregels

persoonlijke gegevens inschrijvingsformulier

betalingscontract

medische fiche

innemen en toedienen medicatie (van de arts)

innemen en toedienen medicatie ouders

Toestemming privacywetgeving en gebruik beeldmateriaal

Verklaring van akkoord met het internaatreglement en PPGO!

Privacywetgeving en gebruik van beeldmateriaal Internaat da Vinci 2022-2023