Internaat Edegem

logo_Internaat-Sportinternaat_daVinci
image001

documenten

Internaatreglement da Vinci 2024-2025

Tips voor een aangenaam en vlot verblijf in ons internaat 2024-2025

Kennisname leefregels internaat da Vinci schooljaar 2024-2025

Inschrijvingsfiche internaat da Vinci schooljaar 2024-2025

Betalingscontract internaat da Vinci schooljaar 2024-2025

Medische fiche internaat da Vinci schooljaar 2024-2025

Document innemen en toedienen medicatie ouders (schooljaar 2024-2025)

Toestemming privacywetgeving en gebruik beeldmateriaal (schooljaar 2024-2025)

Verklaring van akkoord met het internaatreglement en PPGO! (schooljaar 2024-2025)

Formulier registratie van inname van medicatie 2024 – 2025

Toestemmingsformulier toedienen van medicatie

Toestemmingsformulier toezicht op inname medicatie 2024 – 2025

Toezicht op inname van medicatie 2024 – 2025

Verklaring toedienen van medicatie op internaat